Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe – czy jest się czego bać?

Wyrażenia takie jak „kontrola podatkowa”, „urząd skarbowy” czy „postępowanie podatkowe” wzbudzają zazwyczaj niepokój i stres u większości podatników. Obaw można sobie oszczędzić, korzystając z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Urzędy Skarbowe są wytrwałe i skrupulatne w poszukiwaniu naruszeń, których mógłby dokonać podatnik. Nie oznacza to jednak, że będą tak długo prowadzić postępowanie aż „znajdą haczyk”. Każde postępowanie ma swoje ramy i procedury, które nim rządzą. Jasno sprecyzowane są zasady rządzące gromadzeniem dowodów, terminami, w których należy dokonywać danych czynności.

Znacznie więcej „dzieje się” na etapie postepowania podatkowego, do którego może oczywiście doprowadzić kontrola. Jednakże już podczas samego postępowania kontrolnego, podatnik, albo prawnik w jego imieniu, będzie miał do załatwienia kilka spraw. Przede wszystkim, istotne jest dopilnowanie przestrzegania terminów, także przez organ podatkowy. Od momentu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, urząd ma 7 dni na przygotowanie. Chodzi o to, żeby cała procedura nie trwała na przykład kilka lat, podczas których podatnik pozostaje w stanie niepewności co do swojej sytuacji.

Znacznie więcej „dzieje się” na etapie postepowania podatkowego, do którego może oczywiście doprowadzić kontrola. Jednakże już podczas samego postępowania kontrolnego, podatnik, albo prawnik w jego imieniu, będzie miał do załatwienia kilka spraw. Przede wszystkim, istotne jest dopilnowanie przestrzegania terminów, także przez organ podatkowy. Od momentu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, urząd ma 7 dni na przygotowanie. Chodzi o to, żeby cała procedura nie trwała na przykład kilka lat, podczas których podatnik pozostaje w stanie niepewności co do swojej sytuacji.

Problem może pojawić się w momencie, kiedy organ postanawia poddać kontroli sprawy bieżące, które jeszcze nie zostały zaksięgowane. Może się bowiem okazać, że nawet jeżeli chcemy i staramy się być absolutnie w porządku wobec fiskusa, coś wzbudzi reakcję urzędu. Wtedy zamiast panikować i mierzyć się z wizą olbrzymich strat pieniężnych i problemów prawnych, warto poradzić się prawnika, który pomoże nam znaleźć rozwiązanie w zaistniałej sytuacji.

Najważniejsze w kontroli podatkowej jest ustosunkowanie się do jej wyniku. Zasadniczo może być on pozytywny – wtedy, kiedy urząd stwierdzi pewne nieprawidłowości, niezgodność stanu faktycznego z prawem, albo negatywny. Organ musi przygotować protokół, do którego w ciągu 14 dni możemy wnieść zastrzeżenia. Jeśli tego nie zrobimy, będzie to jednoznaczne ze zgodą na ustalenia poczynione w dokumencie.

Nasze stanowisko wobec protokołu, może nam pomóc sformułować prawnik, który w naszym imieniu odniesie się do tego co stwierdził urząd. Dlatego nawet jeśli wynik kontroli nie będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami – można jeszcze wpłynąć na rozstrzygnięcie organu, a tym samym – na naszą sytuację.

W sytuacji kiedy „grozi” nam kontrola podatkowa, należy racjonalnie rozważyć, czy jest szansa, że organ doszuka się jakiś nieprawidłowości w naszym postepowaniu i jak ewentualnie odnieść się do zaistniałej sytuacji.