Filmy

Postępowanie podatkowe

Zrozumienie poszczególnych etapów postępowania podatkowego pozwoli przedsiębiorcą lepiej się do niego przygotować. Często zdarza się tak, że przedsiębiorcy „onieśmieleni” rangą organów podatkowych z góry zakładają, że nie warto podejmować nawet próby polemiki z organami, gdyż to i tak koniec końców one będą miały rację. Tym czasem, jak wynika ze statystyk, odwołania i skargi do sądów administracyjnych często okazują się być skuteczne.

Nie chodzi tu w cale o prowadzenie sporu z organem podatkowym. Sęk w tym, aby podatkim wiedział dlaczego organ postępuje tak jak postępuje i jakie narzędzie, instrumenty prawne przysługują podatnikowi w celu wykazania swojej racji.

W związku z powyższym zanim przedsiębiorca podejmie decyzję co do sposobu swojego zachowania podczas toczącego się postępowania podatkowego warto, aby zrozumiał na czym ono polega i jakie przysługują mu prawa.

Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień pozwoli podatnikowi podjąć właściwe decyzje nie tylko w toczącym się już postępowaniu podatkowym, ale również w dalszej swojej działalności gospodarczej.

W tym celu zespół kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy przygotował filmy, w których omawiane są poszczególne etapy i wyjaśniane są kluczowe dla postępowania podatkowego kwestie.

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszego zespołu w zakresie prawa podatkowego, w sposób przystępny chcemy przekazać przedsiębiorcą najpotrzebniejszą wiedzę związaną z postępowaniem podatkowym.

Zapraszamy do obejrzenia, komentowania i zadawania pytań!

Zagadnienia wstępne

Kontrola podatkowa

Postępowanie podatkowe

Postępowanie przed wsa i nsa

Przedsiębiorca v. admin. państwowa